Sylfaenwyd Cymdeithas Hynafiaethiau Sir Gaerfyrddin ym 1905, ac mae hi'n un o gymdeithasau hynafiaethau sirol mwyaf blaengar Cymru. O'i chychwyn, gwelodd y sefydlwyr yr angen i gofnodi, cyhoeddi a chasglu popeth i hanes, hynafiaethau a hanes natur Sir Gaerfyrddin yn enwedig, a Gorllewin Cymru'n gyffredinol. Mae hi wedi cynnal yr amcan hon trwy gydol ei hanes. Mae hi wedi'i dilyn yn rhannol drwy gyhoeddiadau ysgolheigaidd, drwy'r Transactions (i1939) a'r Carmarthenshire Antiquary (1941 i'r presennol).

Dechreuodd fel 'clwb maes', ac mae ganddi raglen bywiog o Ddiwrnodau Maes hyd heddiw, gyda rhaglen aeafol o ddarlithoedd yn ychwanegol.

 

Ymunwch â ni!

Rhif Elusen - 260705

 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Yn dilyn mlaen o'r diwrnod maes yn Awst i Neuadd Middleton yn y GFGC efallai bydd y canlynol o ddiddordeb.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cadw i fyny â'r datblygiadau yn y GFGC  cliciwch ar y ddolen isod. Bydd hon yn mynd â chi i dudalen we (sy'n gofyn am eich enw ac eich ebost) lle byddwch yn gallu cofrestru i dderbyn y gylchlythyr 'Paradise Regained'.

http://eepurl.com/bgpr7P

 

 

DIGWYDDIADAU I DDOD

 

 

 

 

 

 

 

Diploma mewn Archaeoleg Gwyddelig

Mae'r diploma hwn ar-lein yn llawn, er mwyn hwyluso ymgyfrangogiad pawb mewn gwledydd a pharthau amser gwahanol, ac yn cael ei gynnig gan arbenigwyr ar archaeoleg Gwyddelig. Mae gennym gyfranogwyr o'r Iwerddon, y Deyrnas Gyfunol, Sbaen, yr Almaen, Canada, yr Unol Daleithiau ac Awstria, ar hyn o bryd a byddem yn falch iawn i gynnal a pharhau'r amrywiaeth hon.

Gellir cael mwy o wybodaeth trwy glicio yma, ac mae ffurflenni cais ar-lein i'w canfod yma.

Gellir lawrlwytho taflen ar-lein mewn diwyg PDF yma.

 

Llyfr newydd i'w gael o Gymdeithas Hunafiaethau Sir Gar - Pris £3

 

 

Y Flwyddyn Hynafiaethol o dan Arolwg 2013
gan Jeremy John

 

 

 

Gweler rhai lluniau o Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas yn 2014.